David Pierce | Matematik | M.S.G.S.Ü.

Poetry in Turkish

Alfabe sırasına göre sınıflanmış ilk bin sayı

pdf // ps // dvi // tex

Bu eser, aşağıdaki eserden bir çeviri olarak düşünülebilir

Claude Closky
“The first thousand numbers classified in alphabetical order” ()

This work can be considered as a translation of the above work

Son değişiklik: Tuesday, 02 December 2014, 16:21:58 EET