Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 113, 2011, ana sayfası

İspatlar üzerine

Bildiğimiz gibi, bir Öklid önermesinin altı parçası ve bir diyagramı veya şekli var. Parçaları şöyledir (adları, Öklid'den yedi yüz yıl sonra yaşayan Proklus'tan gelir):

İlan.
Önermenin genel fikri.
Açıklama.
Şekilde gösterilen varsayım.
Belirtme.
Şekilde gösterilen istenen sonuç.
Hazırlama.
Açıklamada söylenmemiş şekildeki doğrular ve çemberler.
İspat.
(Aşağıda bahsediliyor.)
Bitirme.
İlanın tekrarlanması.

Son değişiklik: Thursday, 01 November 2012, 14:55:35 EET