MAT 216 : Geometri ve Cebir


Kaynaklar/Sources.

Ana Kaynak/Main Text.

Yardımcı Kitaplar/Supplementary Texts.

Diğer Kitaplar/Other Books.

Lisans Düzeyinde Soyut Cebir Kitapları/Undergraduate Level Abstract Algebra Books.

Orta ve İleri Düzey Kitaplar/More Advanced Books.

Lisansüstü Düzeyinde Cebir Kitapları/Algebra Books at the Graduate Level


Güncelleme: 18 Mart 2022
Hazırlayan: Ayşe Berkman