Bahar 2019

MSGSÜ Cebir Çalışma Grubu (2019)


Genel Bilgi. Robert A. Wilson'ın The Finite Simple Groups kitabından merak ettiğimiz bölümleri okuyacağız. Dönem sonunda bölüm lisans öğrencilerinin grup teori ile ilgili projelerini dinleyeceğiz. Bahar Dönemi'nde Perşembe günleri saat 4'te seminer odasında toplanıyoruz.


Konuşmalar.

Öğrenci Projeleri.


Kaynaklar.
Güncelleme: 31 Mayıs 2019