Yaz 2018

Yaz 2018 Çalışma Grubu


Genel Bilgi. Banach-Tarski Paradoksu'nu anlamak için bir araya geldik. Ordan ilgili veya daha az ilgili konulara geçtik.


Buluşmalar:


Kaynaklar:
güncelleme/this line last updated August 2018