Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Duyurular (Announcements)

2020–21 Güz Yüksek Lisans Giriş Sınavı

Başvuru:

Başvurular Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yapılacaktır. Başvurunun online yapılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Başvurularla ilgili sorularınızı FBE’ye sorabilirsiniz.

Tarih ve yer:

Yazılı sınav tarihi ve saati resmen Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir. (23 Eylül 2020 Çarşamba günü olacağını tahmin ediyoruz.) Lütfen üniversite sayfasını takip ediniz. Sınav Bomonti’de Matematik Bölümü’nün D1 dersliğinde yapılacaktır.

Alınacak tedbirler:

Uzaktan sınav yapmamız maalesef mümkün olmamıştır. Bu nedenle riski en aza indirebilmek amacı ile bölüm olarak bazı tedbirler düşündük. Sınav süresini 1 saat olarak belirledik. Sınavın yapılacağı salonda (ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde) maske takmak mecburi olacaktır. Sınav öncesi D1 havalandırılacak, sınavda adaylar en az 2 metre ara ile oturtulacak ve sınav boyunca tüm pencereler açık olacaktır.

Sorular:

Geçen yıllarda olduğu gibi aşağıdaki 6 konudan ikişer olmak üzere, toplam 12 soru sorulacaktır, ancak süre kısıtı nedeni ile sizden 12 soru içerisinden kendi seçeceğiniz 3 soruyu yanıtlamanız istenecektir. Seçeceğiniz sorular farklı bölümlerden olabileceği gibi, isterseniz ikisini aynı bölümden de seçebileceksiniz.

İçerik:

Sınavın kapsamı aşağıdaki konulardır.

I. Tek değişkenli analiz

tek değişkenli fonksiyonlar, limit, sürekli fonksiyonlar, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diziler ve seriler.

II. Çok değişkenli analiz

çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, diferansiyellenebilme, kısmi türev, tam diferansiyel, kapalı fonksiyonlar, Taylor ve Maclaurin formülü ve serileri, ekstremum, vektörel fonksiyonlar, gradiyent.

III. Lineer cebir

lineer denklem sistemleri, matrisler, vektör uzayları, lineer bağımsızlık, baz ve boyut, lineer fonksiyonlar, iç çarpım uzayları, determinant, benzerlik, köşegenleştirebilme, özdeğerler ve özvektörler, Cayley-Hamilton teoremi.

IV. Diferansiyel denklemler

birinci mertebeden diferansiyel denklemler için varlık ve teklik teoremi, tam diferansiyel denklem ve integral çarpanı, lineer diferansiyel denklemler, birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, yüksek mertebeden değişken katsayılı denklemler, sabit katsayılı diferansiyel denklem sistemlerinin çözümleri, Laplace dönüşümleri.

V. Metrik uzaylar

metrik uzayın tanımı, açık ve kapalı kümeler, alt kümelerin kapanışı, içi, yığılma noktaları, diziler, yakınsaklık, Cauchy dizileri, tam metrik uzaylar, kompaktlık.

VI. Soyut cebir

bağıntılar, denklik bağıntısı, denklik sınıfları, gruplar, alt gruplar, devirli gruplar, homomorfizmalar, normal alt gruplar, bölüm grupları, izomorfizma teoremleri; halkalar, tamlık bölgeleri, idealler, halka homomorfizmaları.


2019–20 Bahar Dönemi Yüksek Lisans giriş sınavı

Başvuruların 13-15 Ocak 2020 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yapılması gerekmektedir. Gerekli belgeler

Matematik Bölümü Yüksek Lisans giriş sınavı 3 bölümden oluşmaktadır; bu bölümler yazılı sınav, mülâkat ve İngilizce sınavı şeklindedir.

Yazılı sınav 3 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 10’da Bomonti’de yapılacaktır. Sınav içeriğini aşağıda bulabilirsiniz. Her birimden ikişer soru olmak üzere toplam 12 soru sorulur, öğrencinin bu sorulardan kendi seçeceği 6 soruyu yanıtlaması beklenir.

Tek değişkenli analizden

tek değişkenli fonksiyonlar, limit, sürekli fonksiyonlar, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diziler ve seriler.

Çok değişkenli analizden

çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, diferansiyellenebilme, kısmi türev, tam diferansiyel, kapalı fonksiyonlar, Taylor ve Maclaurin formülü ve serileri, ekstremum, vektörel fonksiyonlar, gradiyent.

Lineer cebirden

lineer denklem sistemleri, matrisler, vektör uzayları, lineer bağımsızlık, baz ve boyut, lineer fonksiyonlar, iç çarpım uzayları, determinant, benzerlik, köşegenleştirebilme, özdeğerler ve özvektörler, Cayley-Hamilton teoremi.

Diferansiyel denklemlerden

birinci mertebeden diferansiyel denklemler için varlık ve teklik teoremi, tam diferansiyel denklem ve integral çarpanı, lineer diferansiyel denklemler, birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, yüksek mertebeden değişken katsayılı denklemler, sabit katsayılı diferansiyel denklem sistemlerinin çözümleri, Laplace dönüşümleri.

Metrik uzaylardan

metrik uzayın tanımı, açık ve kapalı kümeler, alt kümelerin kapanışı, içi, yığılma noktaları, diziler, yakınsaklık, Cauchy dizileri, tam metrik uzaylar, kompaktlık.

Soyut cebirden

bağıntılar, denklik bağıntısı, denklik sınıfları, gruplar, alt gruplar, devirli gruplar, homomorfizmalar, normal alt gruplar, bölüm grupları, izomorfizma teoremleri; halkalar, tamlık bölgeleri, idealler, halka homomorfizmaları.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, 4 Şubat 2020 Salı günü mülakata ve İngilizce sınavına çağrılırlar.

İngilizce sınavında, adayın temel bir matematik metnini okuyup anlama becerisi ölçülür. (Geçerli bir dil puanı olan adaylar bu bölümden muaf tutulur.)

2019–20 Akademik Yılı Başlangıcı

Birinci sınıflarla tanışma toplantısı 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 10.30’da D1 dersliğinde olacaktır. (D1 dersliği, Bomonti binasında birinci kattadır.) Bu yıl bölümü kazanan ve bölüme yatay geçişle gelen tüm öğrencilerimizi tanışma toplantısına bekliyoruz.


2018–19 Bahar Dönemi Yüksek Lisans giriş yazılı sınavı

Sınav, 5 Şubat 2019 Salı günü saat 10’da yapılacaktır. Yazılı sınav içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

Başvurular 14-16 Ocak 2019 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yapılır. Ayrıntılı bilgi

Yazılı sınavda, her birimden ikişer soru olmak üzere toplam 12 soru sorulur, öğrencinin bu sorulardan kendi seçeceği 6 soruyu yanıtlaması beklenir.

Tek değişkenli analizden
tek değişkenli fonksiyonlar, limit, sürekli fonksiyonlar, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diziler ve seriler.
Çok değişkenli analizden
çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, diferansiyellenebilme, kısmi türev, tam diferansiyel, kapalı fonksiyonlar, Taylor ve Maclaurin formülü ve serileri, ekstremum, vektörel fonksiyonlar, gradiyent.
Lineer cebirden
lineer denklem sistemleri, matrisler, vektör uzayları, lineer bağımsızlık, baz ve boyut, lineer fonksiyonlar, iç çarpım uzayları, determinant, benzerlik, köşegenleştirebilme, özdeğerler ve özvektörler, Cayley-Hamilton teoremi.
Diferansiyel denklemlerden
birinci mertebeden diferansiyel denklemler için varlık ve teklik teoremi, tam diferansiyel denklem ve integral çarpanı, lineer diferansiyel denklemler, birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, yüksek mertebeden değişken katsayılı denklemler, sabit katsayılı diferansiyel denklem sistemlerinin çözümleri, Laplace dönüşümleri.
Metrik uzaylardan
metrik uzayın tanımı, açık ve kapalı kümeler, alt kümelerin kapanışı, içi, yığılma noktaları, diziler, yakınsaklık, Cauchy dizileri, tam metrik uzaylar, kompaktlık.
Soyut cebirden
bağıntılar, denklik bağıntısı, denklik sınıfları, gruplar, alt gruplar, devirli gruplar, homomorfizmalar, normal alt gruplar, bölüm grupları, izomorfizma teoremleri; halkalar, tamlık bölgeleri, idealler, halka homomorfizmaları.

2017 Girişli Öğrencilerimize

İlk dersiniz 25 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 10’da Matematik Bölümü D1 dersliğinde yapılacaktır. Daha sonra öğretim üyeleri ile birlikte tanışma toplantısı olacaktır. Ders programınız bu toplantıda sizlere verilecektir.


2017–18 Öğretim Yılı, Güz Dönemi Yüksek Lisans Haftalık Ders Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasındaki program doğru değildir, lütfen aşağıdaki ders programını dikkate alınız.


2017–2018 Öğretim Yılı, Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans Programı Başvuruları

(2017–18 Fall master’s program applications)

Başvurular 5–9 Haziran 2017 tarihleri arasında Fındıklı’da bulunan MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yapılacaktır. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve başvuru ile ilgili diğer bilgiler, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ’nden elde edilebilir.

Yüksek Lisans Branş Sınavı tarihi ve başlama saati: 19 Haziran 2017 Pazartesi–10:00, Matematik Bölümü, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Binası – Bomonti.


Mezunlar Paneli

Matematik Topluluğu tarafından düzenlenen “Matematik Mezunu Ne Yapar?” başlıklı panel 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 12.30’da D1’de aşağıdaki mezunlarımızın katılımı ile gerçekleştirilecektir.


2016–2017 Öğretim Yılı

Matematik Bölümü’nde dersler 26 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacaktır.

Aynı gün saat 10.00’da birinci sınıflarla tüm öğretim üyelerimizin katılacağı bir tanışma toplantısı olacaktır. Toplantının ardından birinci sınıfların ilk dersi yapılacaktır.

İleri sınıfların ders programı email grubunda duyurulmuştur. Tüm öğrencilerimize başarılı, verimli ve güzel bir dönem dileriz.

MSGSÜ Bursu için başvurular 30 Eylül 2016 tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru formu


2015–2016 Öğretim Yılı

Matematik Bölümü’nde dersler 28 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacaktır. Birinci sınıfların Pazartesi günü ilk dersleri saat 13.00’tedir. İleri sınıfların ders programı email grubunda duyurulacaktır.

MSGSÜ Bursu için başvurular 30 Eylül 2015 tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru formu


2014–2015 Öğretim Yılı, Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans Programı Başvuruları

(2014–15 Fall master’s program applications)

Başvuru şartları, gerekli belgeler ve başvuru ile ilgili diğer bilgileri içeren Fen Bilimleri Enstitüsü’nün duyurusuna şu linkten ulaşılabilir: http://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/akademik_xfenblmenst/fenbil_duyuru.pdf

Yüksek Lisans Branş Sınavı tarihi ve başlama saati: 25 Haziran 2014–10:00, Matematik Bölümü, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Binası – Bomonti.


2013–2014 Öğretim Yılı, Bahar Dönemi Yüksek Lisans Programı Başvuruları

(2013–14 Spring master’s program applications)

Web Üzerinden Ön Kayıt: 14–23 Ocak 2014 tarihlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında bulunan http://oys.msgsu.edu.tr/FenBilimleri/Basvuru/Olustur linki üzerinden yapılacaktır.

Belge teslimi ve Sınava Giriş Belgesi alma: 21–22–23 Ocak 2014, Fen Bilimleri Enstitüsü – MSGSÜ Fındıklı Kampüsü.

Yüksek Lisans Branş Sınavı tarihi ve başlama saati: 28 Ocak 2014–10:00, Matematik Bölümü, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Binası – Bomonti.

Notlar:


Öğrenciler için seminer

Konuşma başlığı
Sonsuzu anlamak
Konuşmacı
Ali Ülger (Koç Üniversitesi, Matematik Bölümü)
Özet
Bu konuşma, tarihi gelişim süreci içinde, sonsuzu anlamaya yönelik, bir genel kültür konuşmasıdır. Konuşmayı takip edebilmek için, matematik bilgisi gerekmiyor.
Tarih
6 Kasım 2013 Çarşamba
Saat
14.00
Yer
D1

Tanışma Toplantısı

23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 13.00’te D-1 dersliğinde Matematik Bölümü birinci sınıfı öğrencileri ile tanışma toplantısı yapılacaktır. Toplantıdan sonra Sayılar Kuramına Giriş dersinin ilk dersi yapılacaktır. Toplantının saati ve yeri bu sayfadan daha sonra duyurulacaktır.


2013–14 Güz Dönemi’nin Önemli Tarihleri

16–20 Eylül 2013
Kayıt yenileme ve ders seçme (Onay için mutlaka danışmanınızla görüşünüz.)
16–17 Eylül 2013
Çift Anadal ve Yandal başvuruları
23 Eylül 2013
Derslerin başlaması (Önemli Not: Matematik Bölümü’nde derslere 23 Eylül Pazartesi günü saat 9’da başlanacaktır.)
23–27 Eylül 2013
Ders ekleme/bırakma (Onay için mutlaka danışmanınızla görüşünüz.)
1–3 Ekim 2013
Danışman onayı (Öğrenciye kapalı)
7–25 Ekim 2013
MSGSÜ Bursu başvuruları (Ayrınıtılı bilgi daha sonra duyurulacaktır.)
3 Ocak 2014
Derslerin sonu
6–17 Ocak 2014
Final sınavları
22–30 Ocak 2014
Bütünleme sınavları
5 Şubat 2014
Tek ders sınavı

Aktüerya ve Matematiksel Kriptografi Yandal programları açıldı

AKTÜERYA PROGRAMI

Kontenjan:
20
Program Sorumlusu:
Gülay Seçim Turhan
Dersler:
MAT122 ANALİZ II
MAT205 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I
MAT233 OLASILIK
MAT421 NÜMERİK ANALİZ
İST213 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I
FEF207 EKONOMİ I
FEF208 EKONOMİ II
FEF213 SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ
FEF214 HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ
FEF286 SİGORTACILIKTA RİSK ANALİZİ
FEF289 FİNANS MATEMATİĞİ

MATEMATİKSEL KRİPTOGRAFİ PROGRAMI

Kontenjan:
7
Program Sorumlusu:
Emrah Çakçak
Dersler:
MAT215 LİNEER CEBİR
MAT233 OLASILIK
MAT311 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
MAT315 SOYUT CEBİR
MAT316 SAYILAR KURAMI
MAT372 GALOİS KURAMI
MAT373 KODLAMA TEORİSİ
MAT443/444 PROJE I veya II
MAT479 MATEMATİKSEL KRİPTOGRAFİ
FEF205/206 C veya C++

YANDAL PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

Öğrenci, yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı dönemin başında başvurabilir. Yan dal programına, başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması gerekir.

GEREKLİ BELGELER

Başvuru dilekçesi,
Güncel transkript.

Başvurular belirtilen tarihlerde (16–17 Eylül 2013) Fakülte Sekreterliğine yapılır.


2013–2014 Öğretim Yılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları

(2013–14 academic year master’s program applications)

Web Üzerinden Ön Kayıt: 07–19 Haziran 2013 tarihlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında bulunan http://oys.msgsu.edu.tr/FenBilimleri/Basvuru/Olustur linki üzerinden yapılacaktır.

Belge teslimi ve Sınava Giriş Belgesi alma: 17–18–19 Haziran 2013, Fen Bilimleri Enstitüsü – MSGSÜ Fındıklı Kampüsü.

Yüksek Lisans Branş Sınavı tarihi ve başlama saati: 24 Haziran 2013–10:00, Matematik Bölümü, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Binası – Bomonti.

Notlar:


Yeni 2012–2013 Güz ders programı hazır.


Matematik Bölümü’nde 24 Eylül Pazartesi günü tüm dersler yapılacaktır.

Analiz III veya Diferansiyel Denklemler I derslerini alacak öğrencilerin ilk hafta (24–28 Eylül) her iki dersin toplam 10 saatine girmeleri oldukça önemlidir. Analiz III dersi 24 Eylül günü saat 9’da başlayacaktır.


Mezuniyet durumunda olmayan öğrenciler, bir dönemde en fazla 25 kredilik ders alabilirler. Mezuniyetine 56 kredi kalmış olan öğrenciler, mezuniyet durumunda olarak kabul edilir ve danışman onayı ile dönemlik ders yükleri 28 krediye kadar artırılabilir. (Türk Dili, İngilizce ve Atatürk İlkeleri derslerinin kredileri bu sayılara dahil edilmez.)

Lütfen ders seçimlerinizi yapmadan program sayfasından programda yapılan ve yapılacak değişiklikeri ve ayrıca giriş yılınıza uygun olan öğretim programınızı inceleyiniz.


Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran ve yatay geçişle gelen öğrencilerimizle 24 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 13.30’da Matematik Bölümü (Bomonti Yerleşkesi, 1. kat) D1 dersliğinde tanışma toplantısı yapılacaktır. Yeni gelen tüm öğrencilerimizi bu toplantıya bekliyoruz.

Program:

13.30:
Üniversite ve Fakülte tanıtımı
14.30:
Bölüm öğretim üyeleri ile sohbet toplantısı
15.00:
Öklid Geometrisine Giriş dersinin ilk toplantısı

2012–2013 Güz ders programı hazır. (Yukarıya bakın.)


Ders programları 13 Eylül 2012 tarihinde, birinci sınıflarla yapılacak tanışma toplantısı ile ilgili detaylı bilgi ve ders kayıtları ile ilgili diğer bilgiler 18 Eylül 2012 günü bu sayfada duyurulacaktır.


2012–13 Akademik Yılı Güz Dönemi ile İlgili Bazı Önemli Tarihler

(Some important dates concerning the fall semester of the 2012–13 academic year)


Kayıt

Fakültemiz 2012–2013 Öğretim Yılı Yükseköğretim Programlarına yerleştirilen adayların Kesin Kayıtları 3–7 Eylül 2012 tarihleri arasında Bomonti yerleşkesinde yapılacaktır.


2012–2013 Öğretim Yılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları

(2012–13 academic year master’s program applications)

Başvuru: 25–26–27 Haziran 2012, Fen Bilimleri Enstitüsü – MSGSÜ Fındıklı Kampüsü.

Yazılı Sınav: 2 Temmuz 2012 – 10:00, Matematik Bölümü, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Binası – Bomonti.

Notlar: