Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

Lisans Programı (Undergraduate Program)

Bu sayfada (on this page):

Diğer sayfada, 2012 ve sonrası girişliler için (another page is for students who entered in 2012 or later).

Bölümümüzde program yeterlilikleri, müfredat ve her bir ders için öğrenme kazanımlarının hazırlanması çalışmaları MSGSÜ Ders Bilgi Formu Hazırlama Çalışma Takvimine göre halen devam etmektedir.

MSGSÜ Matematik Bölümü Öğretim Programı'nda Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  1. MAT231 İstatistik I ve MAT233 Olasılık dersleri, tüm öğrenciler için seçmeli derse dönüştürülmüştür. Bu dersi hiç almamış ya da alıp başarısız olmuş öğrenciler bu derslerin yerine isterlerse başka MAT kodlu dersler alabilirler.
  2. 2011 ve sonrası girişli öğrenciler için, MAT207 Cebir I yerine MAT216 Geometri ve Cebir dersi, MAT208 Cebir II yerine ise MAT315 Soyut Cebir dersi programa zorunlu ders olarak konmuştur. 2010 ve öncesi girişli öğrenciler hala MAT 207 ve MAT208 derslerinden sorumludur.
  3. 2013-14 öğretim yılından itibaren, MAT339 Diferansiyel Geometri ve MAT346 Sayılar Teorisi I dersleri Güz yarıyılı yerine Bahar yarıyılında açılmaya başlanacaktır, ve 4'er kredilik dersler olacaklardır.
  4. 2013-14 öğretim yılından itibaren, MAT309 Metrik Uzaylar dersi 4 kredi olacaktır.
  5. Birinci sınıf analiz derslerinin kredisi 5'e, Kombinatorik dersinin kredisi 3'e, Matematikten Popüler Konular dersinin kredisi 2'ye düşürülmüştür. İkinci sınıf Analiz derslerine ve Lineer Cebir derslerine 2'şer saat uygulama eklenmiştir, dolayısı ile bu derslerde 1'er kredi artış olmuştur. Adı geçen dersleri almamış olan ya da alıp başarısız olmuş olan ya da not yükseltmek için tekrar alan öğrenciler, dersleri yeni kredileri ile alacaklardır.

Eşdeğer Dersler

Yukarda 2. maddede belirtilen durumlar dışında, almanız gereken bir dersin yerine eşdeğeri başka bir dersi alabilirsiniz. Başarılı olduğunuz bir dersin eşdeğerini ancak not yükseltmek için alabilirsiniz. Eşdeğer dersler için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Eski ders Eşdeğeri yeni ders 2013'te açılacak
MAT101 ANALİZ I 6-0 6 MAT121 ANALİZ I 4-2 5
MAT102 ANALİZ II 6-0 6 MAT122 ANALİZ II 4-2 5
MAT112 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 4-0 4 MAT114 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 4-2 5
MAT115 MATEMATİKTEN POPÜLER KONULAR 3-0 3 MAT119 MATEMATİKTEN POPÜLER KONULAR 2-0 2
MAT132 KOMBİNATORİK 4-0 4 MAT116 KOMBİNATORİK 3-0 3
MAT201 ANALİZ III 4-0 4 MAT221 ANALİZ III 4-2 5
MAT202 ANALİZ IV 4-0 4 MAT222 ANALİZ IV 4-2 5
MAT210 LİNEER CEBİR 4-0 4 MAT215 LİNEER CEBİR 4-2 5
MAT305 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA III 3-0 3 MAT311 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3-0 3
MAT307 METRİK UZAYLARA GİRİŞ 3-0 3 MAT309 METRİK UZAYLAR 3-0 3 MAT321 METRİK UZAYLAR 4-0 4
MAT207 CEBİR I 2-2 3 MAT216 GEOMETRİ VE CEBİR 4-2 5
MAT208 CEBİR II 3-0 3 MAT315 SOYUT CEBİR 4-0 4
MAT339 DİFERANSİYEL GEOMETRİ 3-0 3 MAT340 DİFERANSİYEL GEOMETRİ 4-0 4
MAT346 SAYILAR TEORİSİ I 3-0 3 MAT316 SAYILAR KURAMI 4-0 4
MAT319 MATLAB I 4-0 4 MAT375 MATLAB I 2-0 2
MAT320 MATLAB II 4-0 4 MAT376 MATLAB II 2-0 2

Öğretim programları

Bölümümüzün giriş yıllarına göre düzenlenmiş öğretim programları aşağıdadır. Lütfen giriş yılınıza uygun olan programı inceleyiniz ve derslerinizi bu programa göre seçiniz.

2010 ve öncesi girişliler için

Birinci Sınıf

Güz Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT101 ANALİZ I 6-0 6
MAT109 SOYUT MATEMATİK I 3-2 4
FİZ101 FİZİK I 3-2 4
ING119 TEMEL İNGİLİZCE I* 4-0 4*
TUR109 TÜRK DİLİ I* 2-0 2*

Toplam kredi 14

Bahar Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT102 ANALİZ II 6-0 6
MAT110 SOYUT MATEMATİK II 3-2 4
FİZ102 FİZİK II 3-2 4
MAT104 ANALİTİK GEOMETRİ 3-0 3
MAT112 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 4-0 4
ING219 TEMEL İNGİLİZCE II* 4-0 4*
TUR209 TÜRK DİLİ II* 2-0 2*

Toplam kredi 21

İkinci Sınıf

Güz Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT201 ANALİZ III 4-0 4
MAT205 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I 4-0 4
MAT207 CEBİR I 2-2 3
MAT210 LİNEER CEBİR 4-0 4
MAT231 İSTATİSTİK I** 2-0 2
MAT233 OLASILIK** 3-0 3

Toplam kredi 20

Bahar Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT202 ANALİZ IV 4-0 4
MAT206 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II 4-0 4
MAT208 CEBİR II 3-0 3
MAT234 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK*** 2-0 2
SEÇMELİ 4-0 4
SEÇMELİ 3-0 3

Toplam kredi 20

Üçüncü Sınıf

Güz Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT301 KISMİ TÜREVLİ DİF DENK 4-0 4
MAT311 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3-0 3
MAT309 METRİK UZAYLAR 3-0 3
MAT339 DİFERANSİYEL GEOMETRİ 3-0 3
MAT346 SAYILAR TEORİSİ I 3-0 3
ATA309 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. I* 2-0 2*

Toplam kredi 16

Bahar Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT302 REEL ANALİZ 3-0 3
MAT304 KOMPLEKS ANALİZ 4-0 4
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
ATA409 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. II* 2-0 2*

Toplam kredi 16

Dördüncü Sınıf

Güz Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3

Toplam kredi 18

Bahar Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3

Toplam kredi 15

(*) Ortak zorunlu dersler yukardaki kredi hesaplarına dahil edilmemiştir.

(**) Bu dersler 2012 yılından itibaren seçmeli olmuştur.

(***) Bu ders 2011 yılından itibaren seçmeli olmuştur.

Zorunlu derslerin kredi toplamı: 35 + 31 + 23 + 0 = 89

Ortak zorunlu derslerin kredi toplamı: 12 + 0 + 4 + 0 = 16

Seçmeli derslerin kredi toplamı: 0 + 9 + 9 + 33 = 51

Ortak zorunlu dersler dışında mezuniyet için gereken minimum kredi: 140

Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının üst sınırı: 14

Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının alt sınırı: 0

Öğrencilerin alması gereken toplam 51 kredilik seçmeli ders 2, 3 veya 4 kredi olabilmektedir. Seçmeli ders kredilerinin dağılımının yukardaki örnek programdaki gibi olma zorunluluğu yoktur.

2011 girişliler için

Birinci Sınıf

Güz Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT111 SAYILAR KURAMINA GİRİŞ 3-2 4
MAT113 ÖKLİD GEOMETRİSİNE GİRİŞ 4-2 5
MAT115 MATEMATİKTEN POPÜLER KONULAR 3-0 3
MAT101 ANALİZ I 6-0 6
ING119 TEMEL İNGİLİZCE I* 4-0 4*
TUR109 TÜRK DİLİ I* 2-0 2*

Toplam kredi 18

Bahar Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT112 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 4-0 4
MAT104 ANALİTİK GEOMETRİ 3-0 3
MAT132 KOMBİNATORİK 4-0 4
MAT102 ANALİZ II 6-0 6
ING219 TEMEL İNGİLİZCE II* 4-0 4*
TUR209 TÜRK DİLİ II* 2-0 2*

Toplam kredi 17

İkinci Sınıf

Güz Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT221 ANALİZ III 4-2 5
MAT205 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I 4-0 4
MAT215 LİNEER CEBİR 4-2 5
MAT211 İNGİLİZCE SAYILAR TEORİSİ 2-0 2
FİZ201 FİZİK I 3-2 4

Toplam kredi 20

Bahar Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT222 ANALİZ IV 4-2 5
MAT206 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II 4-0 4
MAT216 GEOMETRİ VE CEBİR 4-2 5
MAT212 İNGİLİZCE LİNEER CEBİR 2-0 2
FİZ202 FİZİK II 3-2 4

Toplam kredi 20

Üçüncü Sınıf

Güz Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT301 KISMİ TÜREVLİ DİF DENK 4-0 4
MAT321 METRİK UZAYLAR 4-0 4
MAT315 SOYUT CEBİR 4-0 4
MAT311 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3-0 3
SEÇMELİ 2-0 2
ATA309 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. I* 2-0 2*

Toplam kredi 18

Bahar Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
MAT304 KOMPLEKS ANALİZ 4-0 4
MAT340 DİFERANSİYEL GEOMETRİ 4-0 4
MAT316 SAYILAR KURAMI 4-0 4
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
ATA409 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. II* 2-0 2*

Toplam kredi 17

Dördüncü Sınıf

Güz Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3

Toplam kredi 15

Bahar Yarıyılı
Kodu Adı Saati Kredisi
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3
SEÇMELİ 3-0 3

Toplam kredi

(*) Ortak zorunlu dersler yukardaki kredi hesaplarına dahil edilmemiştir.

Zorunlu derslerin kredi toplamı: 35 + 40 + 27 + 0 = 102

Ortak zorunlu derslerin kredi toplamı: 12 + 0 + 4 + 0 = 16

Seçmeli derslerin kredi toplamı: 0 + 0 + 8 + 30 = 38

Ortak zorunlu dersler dışında mezuniyet için gereken minimum kredi: 140

Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının üst sınırı: 14

Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının alt sınırı: 0

Öğrencilerin alması gereken toplam 38 kredilik seçmeli ders 2, 3 veya 4 kredi olabilmektedir. Seçmeli ders kredilerinin dağılımının yukardaki örnek programdaki gibi olma zorunluluğu yoktur.

Son değişiklik: Thursday, 19 September 2013, 13:09:36 EEST